C/ d'Adri 19

17007 , Girona

+34 629 81 36 46

quali@qualigeotermia.com

Dilluns-Divendres
8:00 - 20:00

Llámanos

Exemples daplicació de la geotèrmia

En aquest apartat de la web podeu consultar diferents exemples d'aplicació de la geotèrmia tant en habitatge unifamiliars com en instal·lacions de climatització per a edificis plurifamiliars i de serveis.

També en instal·lacions industrials on la producció de fred o calor està encaminada a processos productius.

CAS 1 - HABITATGE UNIFAMILIAR

La superfície a climatitzar és de

152 m².

Es tracta d'un habitatge unifamiliar localitzat a la localitat de Verges (Girona).

La casa a quatre vents tenen bones característiques a nivell d'aïllament.

Les dades són:

Les dades amb què es parteix per realitzar els càlculs per dimensionar la instal·lació són

Bomba de Calor Geotèrmica Nibe

Es tracta d'una bomba de calor geotèrmica de 10 kW tèrmics el compressor dels quals gasta només 1,98 kW elèctrics/hora. Així el COP (Coeficient Of Performance) Coeficient de Rendiment és de 5,05.

 COP= 10kW (tèrmics)/1,98 kW (elèctrics) = 5,05

Para ser más precisos en el tema del consumo del sistema a los 1,98 kW del compresor de la BCG se debe sumar el consumo de las diferentes bombas de circulación:

Consum bomba captació (sondes geotèrmiques): de 35 a 185 w.
Consum bomba circuit inèrcia: de 7 a 67 w
Consum bomba terra radiant: de 35 a 187 w

El total màxim de consum de les bombes serà de 0,43 kW.

D'aquesta manera, el consum elèctric de tot el sistema serà:

 1,98 kW + 0,43 kW = 2,41 kW

En aquest habitatge es va realitzar un seguiment dels consums durant un any i es van obtenir els resultats següents:

Així doncs, el sistema geotèrmic va funcionar durant un total de 2.210 hores per subministrar climatització i Aigua Calenta Sanitària (ACS).

La despesa de quilovats durant un any va ser de:

2.210 hores x 2,41 kW = 5.326 kW /h

Si considerem el preu del kW en una mitjana de 0,14 Euros tenim que la despesa de climatització i producció d'ACS per a aquest habitatge de 152 m² ha estat de 745 Euros (sense IVA) en un any.

Alhora, s'ha controlat durant els últims 5 anys el consum de gasoil en un habitatge semblant en dimensions. En aquests 5 anys s'han cremat un total de 14.300 litres de gasoil per a calefacció i ACS. La mitjana de despesa doncs ha estat de 2.280 Euros/any (sense IVA).

L'estalvi del sistema geotèrmic respecte al sistema de gasoil és de 1.535 Euros/any, tenint en compte que la refrigeració amb el sistema geotèrmic surt de franc. Això suposa un 67% destalvi.

La diferència de sobrecost de la geotèrmia respecte al sistema de gasoil s'ha calculat en 7.900 euros. Això indica que l'amortització de la inversió suplementària que suposa el sistema de geotèrmia és de 5,1 anys.

CAS 2 - EQUIPAMENTS DE SERVEI

La superfície a climatitzar és de

900 m².

Es tracta d'un equipament de servei destinat a la pràctica esportiva i de lleure localitzat al PGA Catalunya Resort (Caldes de Malavella-Girona).

Les dades són:

Les dades amb què es parteix per realitzar els càlculs per dimensionar la instal·lació són:

2 Bombes de Calor Geotèrmiques

Per climatitzar aquest equipament l'instal·lador va utilitzar 2 Bombes de Calor Geotèrmiques de la marca Vaillant. En concret, el model geoTHERM pro VWS 300/2.

Se trata de una bomba de calor geotérmica de 29,9 kW térmicos cuyo compresor gasta solo 6,8 kW eléctricos/hora. Así el COP (Coeficient Of Performance) Coeficient de Rendiment és de 4,4.

 COP= 29,9kW (tèrmics)/6,8 kW (elèctrics) = 4,39

Així doncs, la potència instal·lada és de 60 kW tèrmics en dues bombes de 3 kW en cascada que estan controlades i regulades a través del control remot vrnetDIALOG.

L'energia produïda s'emmagatzema en dos dipòsits d'inèrcia (fred i calor) amb una capacitat de 1.500 litres per ser distribuïts posteriorment al centre esportiu.

 

El comparatiu respecte a la utilització d'un sistema de gas per a aquesta instal·lació es presenta a l'esquema següent. Els estalvis tant econòmics com a mediambientals són importants.

Distribució

La distribució es realitzarà als diferents fancoils situats al centre esportiu així com el terra radiant en vestidors i spa.