C/ d'Adri 19

17007 , Girona

+34 629 81 36 46

quali@qualigeotermia.com

Dilluns-Divendres
8:00 - 20:00

Llámanos

DOCUMENTS

En este apartado se pueden consultar diferentes documentos en formato texto, video o audio referentes a aspectos de la geotermia. Se han agrupado en:

Documents - Geotèrmia

Videos

QUALI Geotermia en noticia de TVGi Enero 2017 (video en catalán-subtítulos en castellano)

Notícia de TV Girona on s'explica la construcció d'un bloc d'habitatges on s'utilitza la geotèrmia com a sistema de climatització 

GTG del CEEC en noticia de TV3 Tot es Mou 28-11-2019 (video en catalán-subtítulos en castellano)

Programa «Tot es Mou» de TV3 donde se habla de Geotermia emitido el día 28 de Noviembre de 2019

QUALI Geotermia Pic Aliga 01

Obra d'Instal·lació de Sondes Geotèrmiques a la Vall de Núria per Sistema de climatització geotèrmic de l'Alberg Pic de l'Àliga (Juliol de 2019). Pujada dels equips amb el crellera a la zona de treball.

QUALI Geotermia Pic Aliga 02

Obra d'Instal·lació de Sondes Geotèrmiques a Vall de Núria per a Sistema de Climatització Geotèrmica de l'Alberg Pic de l'Àliga (Juliol de 2019). Pujada dels equips des de Núria fins a l'Alberg del Pic de l'Àguila

QUALI Geotermia Pic Àliga 03

Obra d'Instal·lació de Sondes Geotèrmiques a la Vall de Núria per Sistema de climatització geotèrmic de l'Alberg Pic de l'Àliga (Juliol de 2019). Arribada dels equips a la zona de treball

MOOC Agrotech

Plataforma MOOC Agrotech dedicats a la geotèrmia

Geotèrmia – L'energia de la Terra (GEOPLAT)

Vídeo animat explicatiu sobre energia geotèrmica

Geotèrmia, Grup de Treball de Geotèrmia del CEEC (en català)

Geotèrmia. Climatització i producció d'ACS

Geotèrmia, energia per al cava (en català)

Les caves Gramona han incorporat l'energia geotèrmica per generar aigua freda

Vídeo corporatiu-ALB i Caves Gramona (en català)

Vídeo corporatiu per al projecte de col·laboració entre ALB i Cavas Gramona

Discover shallow geothermal (ReGeoCities)

El projecte ReGeoCities (01/05/2012 al 30/06/2015)

MOOC Agrotech

Plataforma MOOC Agrotech dedicats a la geotèrmia

Documentos - Geotermia​

Guies i manuals

MANUAL DE GEOTÈRMIA DE CANÀRIES (2018) SISTEMES D'INTERCANVI GEOTÈRMIC, MOLT BAIXA ENTALPIA: CLIMATITZACIÓ I ESCALFAMENT D'AIGUA PER A ÚS HUMÀ DOCUMENT 1 – ESTAT DEL CONEIXEMENT

Aquest manual pretén servir d'ajuda en el procés de comprensió d'aquest conjunt de tecnologies, disciplines, tècniques, trànsits d'energies, en definitiva matèries, que interactuen sota un paraigua comú denominat Geotèrmia.

FENERCOM Guia de l'Energia Geotèrmica (2008)

Aquesta Guia de l'Energia Geotèrmica s'emmarca dins una de les línies estratègiques i innovadores per la qual la Comunitat de Madrid aposta, de manera ferma i decidida, per garantir un abastament i un consum sostenible de l'energia necessària per desenvolupar-lo.

IDAE Guia tècnica. Disseny de sistemes de bomba de calor geotèrmica

En aquesta Guia es contempla el disseny dels sistemes geotèrmics de bucle tancat enterrats al subsòl i que empren com a fluid caloportador aigua o aigua amb anticongelant.

GUIA CLIMACA. Climatització d'edificis a partir de l'energia del subsòl

Aquest document està concebut com el primer apropament la regulació tècnica i administrativa de lús dels
 sistemes geotèrmics de climatització.

Rapport RAGE “Pompes à chaleur géothermiques – Les opérations de forage et limites de prestations (2014) (en francès)

Aquest document presenta les diferents etapes de la implantació dun camp de captació geotèrmic mitjançant sondes geotèrmiques verticals o perforació en aqüífers.

Manual de Formació GEOTRAINET per a Dissenyadors de Sistemes Geotèrmics Superficials (2011) (en anglès)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo. 

Documentos - Geotermia​

Documents administració

Pla d'Energies Renovables (PER) 2011-2020

Aquest Pla d'Energies Renovables (PER) 2011-2020 ha estat aprovat per Acord del Consell de Ministres d'11 de novembre de 2011, establint objectius d'acord amb la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús de
renovables.

Avaluació del potencial denergia geotèrmica. Estudi Tècnic PER 2011-2020

Aquest document constitueix la memòria corresponent a l'Informe Final dels treballs realitzats a l'estudi AVALUACIÓ DEL POTENCIAL D'ENERGIA GEOTÈRMICA A ESPANYA PER A L'ELABORACIÓ DEL PER 2011-2020.

Estudi dels Recursos Geotèrmics a Andalusia 2009

L'Agència Andalusa de l'Energia (AAE), de la CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, CIÈNCIA I EMPRESA, va escometre l'objectiu de conèixer detalladament el possible recurs geotèrmic a Andalusia, amb vista a estudiar una futura planificació de projectes, instal·lacions, etc. Amb aquesta finalitat, el juny del 2009, l'AAE va contractar els serveis de l'empresa Tecnologia i Recursos de la Terra, S.A. per fer un estudi del potencial geotèrmic d'Andalusia.

Estrategia Energética de Euskadi 2030

L'Estratègia Energètica d'Euskadi 2030 planteja nous objectius de cara a l'horitzó 2030. En aquest context, l'eficiència energètica i les energies renovables es converteixen en eines clau per mitigar l'impacte ambiental de les nostres activitats, reduir la factura del consum energètic per al ciutadà, enfortir la competitivitat de les nostres empreses i avançar cap a una societat sostenible

Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (en català)

Aquest nou Pla de l'Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 aborda la nova orientació que l'actual Govern de la Generalitat de Catalunya

Documentos - Geotermia​

Altres Documents

LA GEOTERMIA Y LA FAMILIA GEOTERMIN Cómic divulgativo (2009)

La Consejería de Economía y Hacienda ha editado este cómic, dedicado a los sistemas de climatización a partir de la geotermia superficial o de muy baja temperatura. Divertit Còmic que exposa de forma didàctica la geotèrmia com una font d'energia RENOVABLE, INAGOTABLE, NATURAL, NETEJA, ECONÒMICA, EFICIENT, SEGURA, INVISIBLE, ACCESSIBLE… Conclou que «L'Enegia Geotèrmica Superficial és l'Energia del Futur.

Proyectos Emblemáticos en el Ámbito de la Energía Geotérmica IV (2017)

En aquesta quarta edició de “Projectes Emblemàtics a l'Àmbit de l'Energia Geotèrmica”, presentat al V Congrés d'Energia Geotèrmica a l'Edificació i la Indústria – GeoEner 2017, es recullen
projectes en què s'ha aplicat l'energia geotèrmica per a usos tèrmics a edificis de forma reeixida i econòmicament viable.

Projectes Emblemàtics a l'Àmbit de l'Energia Geotèrmica III (2014)

La Direcció General d'Indústria, Energia i Mines de la Comunitat de Madrid, juntament amb la Fundació de l'Energia de la Comunitat de Madrid, han elaborat aquesta tercera edició de la publicació “Projectes Emblemàtics a l'Àmbit de l'Energia Geotèrmica”.

Projectes Emblemàtics a l'Àmbit de l'Energia Geotèrmica II (2012)

En aquesta segona edició de "Projectes Emblemàtics a l'Àmbit de l'Energia Geotèrmica", es recullen una sèrie de projectes amb els quals es pretén mostrar l'evolució i el desenvolupament que està patint l'aprofitament de l'Energia Geotèrmica a la Comunitat de Madrid

Projectes Emblemàtics a l'Àmbit de l'Energia Geotèrmica (2010)

En aquesta primera edició de Projectes Emblemàtics a l'Àmbit de l'Energia Geotèrmica, es recullen una sèrie de projectes amb què es pretén mostrar l'evolució i el desenvolupament que està patint l'aprofitament d'aquest tipus d'energia a la Comunitat de Madrid.

L’ENERGIA GEOTÈRMICA Com aprofitar la calor de la Terra (2015) -en català-

Fullet explicatiu de l'energia geotèrmica en què es respon a les preguntes següents:

QUÈ ÉS L'ENERGIA GEOTÈRMICA?

QUINES SÓN LES APLICACIONS DE L'ENERGIA GEOTÈRMICA A LA LLAR?

QUIN TIPUS D'INSTAL·LACIONS GEOTÈRMIQUES EXISTEIXEN PER A EDIFICIS?

ON ES POT INSTAL·LAR ENERGIA GEOTÈRMICA?

Amb aquesta publicació l'Institut Català d'Energia normalitza-difon l'aplicació dels sistemes de climatització i producció d'Agua Caliente Sanitaria amb Geotermia.

Institut Català d’Energia (ICAEN)

CHAUFFER ET RAFRAÎCHIR AVEC UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE : LA GÉOTHERMIE TRÈS BASSE ÉNERGIE (2017) -en francés-

Al març de 2017 ADEME ha presentat una publicació del sector de l'energia geotèrmica de temperatura molt baixa (o bomba de calor geotèrmica assistida) per millorar la imatge d'aquest sistema de climatització geotèrmic i destacar els seus punts forts com a solució d'energia renovable tèrmica en habitatges col·lectius, terciari, industrial i agrícola.

Documentos - Geotermia​

Bibliografia

Llibres

ENERGIA GEOTÈRMICA DE BAIXA TEMPERATURA

Este Libro, está disponible en la página Web de LA CASA DEL LIBRO

MANUAL DE CLIMATIZACIÓN GEOTÉRMICA

Desenvolupament de tot el procés d'instal·lació d'un sistema de geotèrmia de temperatura molt baixa.

Este Manual, está disponible en la página Web de ACLUXEGA (Actualmente Segunda edicion)

Articles Científics

Articles Divulgatius

GEO—the Geothermal Exchange Organization